Mapit - Labolatorium Trwałego Rozwoju

PRP przygotowali projekt szkoleniowo-doradczy, dzięki któremu możliwe będzie wypracowanie standardu proaktywnego wsparcia dla MAP posiadających potencjał do szybkiej ekspansji. Wiele badań wskazuje, że w przypadku MAP na ścieżkę wzrostu najszybciej wkraczają firmy wys. technologii. Dlatego projekt obejmie 100 właścicieli/menedżerów (w tym 20 kobiet (K)) z 50 mikro MAP branży hi-tech (MAPiT) zarejestrowanych w Polsce.Projekt realizuje założenia SZOP PO KL, ponieważ odpowiada na wyzwania technol., wspiera adaptacyjność firm poprzez lepsze zarządz. i wykorzyst. zas. ludzkich (wzrost objawia się głównie wzrostem zatrudn.) . Jest też zgodny ze strategią Europa 2020, gdyż wspiera inteligentny rozwój oparty na wiedzy i innowacji przy wykorzyst. elastycznych form wsparcia.


Projekt będzie składał się z fazy pilotażu (10 firm) oraz fazy wdrożenia i upowszechnienia (2 cykle po 20 firm). Celem pilotażu będzie przygotow. narzędzi i wypracowanie standardu wsparcia MAP. Następnie standard zostanie poddany ewaluacji i walidacji, aby mógł być upowszechniony i wykorzystywany nie tylko przez MAP ale również inne podmioty jak np. instytucje otoczenia biznesu, jbr, parki technologiczne lub ośrodki sieci KSU. Uczestnicy wspierani będą w 3 etapach:


  • Analiza
    Analiza stadium w jakim znajduje się firma i diagnozy potrzeb przy pomocy narzędzia on-line - 4h
  • Realizacja
    Realizacji szkoleń w oparciu o diagnozę. W ramach ścieżki uczestnicy skorzystają z wybranych szkoleń e-learning - min. 48h/firmę
  • Konsultacje
    Konsultacji związanymi ze szkoleniami i wypracow. strategii wzrostu - średnio 30h/firmę

Projekt realizowany jest przez Pracodawców RP


Potencjał polskich Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw już w przeszłości budził uwagę ekspertów Pracodawców RP. Z wielu badań wynika, że wspieranie MAP opłaca się, gdyż przyczyniają się one do rozwoju nowych technologii i produktów, a co za tym idzie większej innowacyjności w gospodarce i wyższej produktywności pracy. To właśnie dlatego przygotowaliśmy projekt szkoleniowo-doradczy, dzięki któremu możliwe będzie wypracowanie standardu proaktywnego wsparcia dla MAP posiadających potencjał do szybkiej ekspancji.


Jako Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej jesteśmy uznanym partnerem społecznym w Polsce i Europie.
Naszą siłą są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom
oraz liczba i różnorodność naszych członków: związków, federacji i firm.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.